Η γαστρο-οισοφαγική παλινδρόμηση (ΓΟΠ) αποτελεί ένα από τα πλέον συχνά γαστρεντερολογικά προβλήματα. Υπολογίζεται ότι σχεδόν το 70% του πληθυσμού, δηλαδή 7 στα 10 άτομα, θα εμφανίσει κάποια στιγμή συμπτώματα παλινδρόμησης.

Η κλινική εικόνα είναι χαρακτηριστική, με αίσθημα καύσου ή πόνου στο στήθος ή/και το επιγάστριο (το άνω μέρος της κοιλιάς), αίσθημα ότι υγρά γυρίζουν προς το στόμα, ξινή ή πικρή γεύση. Σπανιότερα υπάρχουν και εξω-οισοφαγικές εκδηλώσεις με παρουσία βήχα ή ενοχλημάτων στο λαιμό. Τα συμπτώματα είναι συνήθως εντονότερα μετά τα γεύματα και όταν ξαπλώνουμε.

Επειδή η κλινική εικόνα είναι χαρακτηριστική, στους ασθενείς που είναι νεότεροι των 40ετών και δεν έχουν «συμπτώματα συναγερμού» μπορούμε να ξεκινήσουμε θεραπεία χωρίς καμία άλλη ειδική εξέταση. Η θεραπεία αφορά τους ευρέως χρησιμοποιούμενους αναστολείς αντλίας πρωτονίων (ΑΑΠ) και συνήθως είναι εξαιρετικά αποτελεσματική. Σε ασθενείς που είναι μεγαλύτεροι των 40 ετών ή που παρουσιάζουν «συμπτώματα συναγερμού» πρέπει πρώτα να διενεργηθεί γαστροσκόπηση και σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί η διάγνωση να γίνει τότε έναρξη αγωγής.

Η οισοφαγίτιδα δεν είναι συνώνυμη της ΓΟΠ αλλά αποτελεί επιπλοκή αυτής. Ουσιαστικά περιγράφει την εμφάνιση φλεγμονής/πληγών στον οισοφάγο ως αποτέλεσμα της παλινδρόμησης. Η θεραπεία της είναι η ίδια με την ΓΟΠ, όμως ανάλογα με τη βαρύτητά της μπορεί να μας οδηγήσει σε μακροχρόνια χορήγηση αγωγής καθώς και σε ανάγκη επαναληπτικής γαστροσκόπησης για εκτίμηση του οισοφάγου μετά την υποχώρηση της φλεγμονής/πληγών.